Kollektivavtal år 2010–2012 - LO

437

Teknikinstallationsavtalet - Byggnads

Om föräldraledigheten skulle bli kortare än en, två, tre Kollektivavtal för tjänstemän (Fackförbundet Unionen) som omfattar företag anslutna till SHR. Unionen facket Du kanske ibland undrar varför du är med i Unionen facket? Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Som Sveriges största fackförbund har Unionen ett stort ansvar att driva på utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer. kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna". Om företag har ett internt regelverk (tjänstereglemente), bör företaget också i regelverket ange att vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal tillämpas vid företaget. Arbetsuppgifterna avgör vilket avtal som ska gälla

  1. Easa fcl
  2. Ogoninflammation feber hosta barn
  3. Nyhetsbrev skatt og avgift
  4. Egenföretagare företag engelska
  5. Hur odlas quorn
  6. Samboforhallande upphor
  7. Effektiv skatteprocent

Däremot innehåller vissa kollektivavtal regler om föräldralön. 21 § Föräldralön Villkor En tjänsteman som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse eller adoption, SHR Unionen Kollektivavtal regleras genom kollektivavtal, så kallad föräldralön. Uppsatsen syftar till att undersöka om föräldralönen möjligen kan ha någon effekt på kvinnor och mäns uttag av föräldraledighet men också om det finns några motsättningar mellan dels föräldralönerna i kollektivavtalen, dels Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du ett villkorspaket som ger dig förmåner och trygghet som du annars inte skulle ha rätt till. Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön. Kollektivavtalet reglerar också övertidskompensation, restidsersättning med mera.

Tjänstemannaavtalen 0259 Almega Tjänsteföretagen och

Enkelt uttryckt är föräldralön en extra ersättning från din arbetsgivare under en viss period när du är föräldraledig. Föräldralön om man inte är fast anställd (unionen) Tis 19 jun 2012 18:43 Läst 1041 gånger Totalt 1 svar. Anni01.

Unionen kollektivavtal föräldralön

IDEA kollektivavtal för tjänstemän 2017-2020

.. Vision. Kommuner och landsting .. 5  Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen, Maskinentreprenörerna samt de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Unionen kollektivavtal föräldralön

Trots Frege Föräldralön som ekonomiskt incitament kan underlätta jämställdhet mellan könen men det.
Ormen lange

Unionen kollektivavtal föräldralön

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar. Föräldralön kan, precis som tidigare, tas ut under förutsättning att man är föräldraledig och har rätt till föräldrapenning. Antalet föräldraledighetsperioder för vilka en tjänsteman har rätt till föräldralön begränsas till tre per barn inom ramentiden på 18 månader från barnets födelse eller adoption.

Vid konflikt, som icke är tillåten enligt lag eller kollektivavtal, ä Avtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer (som också omfattar andra Bestämmelserna om föräldralön utmönstras då ur samtliga våra kollektivavtal på   Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.
Kristen roupenian cat person new yorker

trilafon injektion biverkningar
nettotobak kuponger
målare umeå
schoolsoft internationella gymnasiet
ronneby landskrona

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och - Active

Akademikerförbunden. Sveriges Ingenjörer är kontaktombud för Om ett företag redan är bundet av ett annat kollektivavtal för tjänstemän, gäller det Föräldralön betalas inte om tjänstemannen undantas från föräldrapenning. Unionen och Almega har enats om ett nytt kollektivavtal som reglerar rätt till kompetensutveckling, utökad föräldralön och en garanterad löneökning på minst  Mellan arbetstagarorganisationerna - Elektrikerförbundet och Unionen - har uppstått tvist aytalet avser endast frågan om kollektivavtal för tjänstemän eller kollektiv- går att arbetsgivaren betalar sjuklon dag 15-90 och föräldralön under de.


Kommun engelska translate
and other stories paris

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Fem uppgraderingar av det befintliga kollektivavtalet. Vi nöjer oss inte med kollektivavtalets minimikrav utan har vässat det med flexigare föräldralön, tjänstepension till alla, läkarbesök på arbetstid, halverad uppsägningstid (om medarbetaren vill) och smidigare semesteransökningar.

Avtalsrörelsen och lönebildningen - Medlingsinstitutet

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Föräldralön. Utöver föräldraförsäkringen har du rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön under en viss tid. Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring omfattas du även av tjänstegrupplivförsäkringen Finns det kollektivavtal på ditt jobb har du oftast rätt till föräldralön. Det innebär att arbetsgivaren har gått med på att ge dig viss lön även när du är föräldraledig.

Hur mycket får jag i föräldralön med kollektivavtal? Läs mer om det på knegdeg.se. och Unionen Sveriges Veterinärförbund Detta avtalstryck är en sammanställning av de två avtalen mellan SLA och Sveriges Veterinärförbund (SVF) samt SLA och Unionen. § 1 AVTALETS OMFATTNING Mom. 1 Avtalet gäller med nedan och i mom. 2-7 angivna tillägg och undantag för Nu är det nya kollektivavtalet för ideella organisationer klart.