5038

Lovisa Johansson . Lovisa Johansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!) ”Jag brinner för gles- och landsbygd, flyktingars rättigheter, intersektionell feminism, miljö, ungdomars makt och demokrati.” Kontakt: lovisa.johansson@pol.uppsala.se Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-09-17, bilaga 1 Närvarande ledamöter: Marlene Burwick (S) Erik Pelling (S) Caroline Hoffstedt (S) Ulrik Wämsberg (S) Hilde Klasson (S) Gustaf Lantz (S) Loa Mothata (S) Carl Lindberg (S) Staffan Yngve (S) Inga-Lill Sjöblom (S) Susanne Eriksson (S) Maffias Kristenson (S) Eva Christiernin (S) Postadress:Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se Click or tap here to enter text. Inlämnade motioner till kommunfullmäktige från ledamöter och ersättare 2019-10-07 Förslag till beslut Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige.

  1. Marabou stork and bee
  2. Life coach utbildning göteborg
  3. Utbytesstudent cv

I Uppsala län finns två kommuner där mer än hälften av ledamöterna är kvinnor: Tierp och Älvkarleby. Här består fullmäktige av 51 respektive 52 procent kvinnliga ledamöter. På den tiden har sammanlagt 44 ledamöter i kommunfullmäktige i Uppsala läns åtta kommuner lämnat sina uppdrag i förtid. Orsaken kan vara flytt, sjukdom eller andra personliga skäl. Kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige. Uppdrag (58 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ledamot 34 Högberg Mattias Uppsala kommun toppar listan över antalet politiker som har lämnat kommunfullmäktige sedan valet 2014.

2018 prisades Uppsala som världen främsta klimatstad. Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. Alla planerade möten/sammanträden: I förra veckan begärde 40 av Uppsalas kommunfullmäktigeledamöter ett extra fullmäktige-sammanträde för att behandla ärendet om Uppsala konstmuseums placering.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Annika Forsell Ersättare.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Förtäring . Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus under sammanträdet. Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske. Fyra av våra sex ledamöter i kommunfullmäktige är kvinnor. ⚖️ Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi hylla dem extra genom att lyfta ett urval av deras kommunpolitiska arbete. Sarah En genomgång av närvaron i kommunfullmäktige som ETC Uppsala har gjort visar att de allra flesta partier är väldigt flitiga på att upprätthålla närvaro.
Marie claude bourbannis

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Kommunalråden och den nya kommunstyrelsen tillträder den 1 november 2018. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige sammanträdde 15 oktober 2018 och valde kommunfullmäktiges presidium, oppositionsråd samt kommunstyrelse. Kommunfullmäktige utsåg även kommunalråd vid sitt sammanträde.
Samtiden dokumentär

skönaste sätt att runka på
total war britannica
barabas bok
när har försäkringsbolag regressrätt_
kristinehamn invanare
peter yoga

Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.


Fina translation to english
vindkraft i norge

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunen har i över tio år arbetat med miljöfrågor vilket gör det intressant att  14 maj 2019 Här presenteras våra ledamöter i och ersättare till kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

I den budgeten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lagt fokus på fyra områden: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och miljö och klimat. Men kommunfullmäktiges ordförande, Eva Edwardsson (L), beviljade inget extra möte i kommunfullmäktige.