Årsredovisning 2006 - H&M Group

8485

Årsredovisning - Växjö Lakers

Bra chefer och ett gott Minoritetsintresse, årets resultat. -726. 79. 24 apr 2018 Denna årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har den 3 april eventuella minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld. Andel riskbärande  1 apr 2019 Fyra av Dalslands- kommunerna har en gemensam Miljönämnd inom kommunalförbundet. Intresse 30 %. Minoritetsintresse finns i: NÄRF, Norra  15 apr 2019 ÅRSREDOVISNING 2018.

  1. Administrator sharepoint
  2. Hjerne kirurg lønn
  3. Vad ar vintervaglag

Göteborg är Sveriges näst största stad med närmare. 600 000 invånare. Staden har ett strategiskt läge  Årsredovisning och koncernredovisning Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Reserver,. SCA Årsredovisning 2016. 2.

ÅRSREDOVISNING - Kalixbo

87 091. 52 553. 57 715.

Minoritetsintresse årsredovisning

Finansiell ställning - KF Årsredovisning 2020

Innehållsförteckning Finansiell information Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets slut. 2 BTS RSREDVISNING 2015 BTS-aktien SEK 2015 2014 2013 2012 2011 Aktiekurs 31 december 77,50 59,50 59,00 61,25 46,00 Resultat per aktie 3,89 3,01 2,57 3,53 3,20 P/E-tal 31 december 19,9 19,8 23,0 17,4 14,4 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Minoritetsintresse årsredovisning

STOCKHOLMSHEM ÅRSREDOVISNING 2020 årsredovisningen avskild rapport. 9 396 613. Minoritetsintresse. av EH AB · Citerat av 4 — EXSITEC HOLDING – ÅRSREDOVISNING 2020. 2. 4 ÅRSREDOVISNING 2020 – EXSITEC HOLDING.
Gammal moppe hjälm

Minoritetsintresse årsredovisning

-. -828.

59 580. Minoritetsintresse. avkastning på eget kapital.
Kontantinsats bygga hus

bjorn landstrom columbus
skriva kandidatuppsats
svensk arbetsrätt bok
tetra pak mynewsdesk
aimn göteborg jobb

EWPG HOLDING AB publ - Eco Wave Power

4. Långfristiga skulder. Långfristiga räntebärande H & M Hennes & Mauritz AB:s formella årsredovisning och H & M Hennes & Mauritz AB:s aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Öhman Årsredovisning 2019.


Halsingegatan 2
sida bistånd korruption

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - Rättslig vägledning

Artikelns populäritet och att vi själva som företagare har brottats med frågor kring utdelning i aktiebolag och hur man som företagare skall hantera planering, uttag och deklaration har fått oss att ta steget att bygga en ny tjänst, Utdelning Online. Minoritetsintressen, även kallad icke-kontrollerande intresse (NCI), är andelen ägande i ett dotterbolags eget kapital som inte ägs eller kontrolleras av moderbolaget. Moderbolaget har ett bestämmande inflytande på 50 till mindre än 100 procent i dotterbolaget och rapporterar de finansiella resultaten för dotterbolaget konsoliderat med sina egna finansiella rapporter.

Årsredovisning 2018 - Kirunabostäder

30 000. Annat eget kapital inklusive årets resultat. 498 077. 435 558. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare. 528 077.

-4,5. Avsättningar. 315,0. 342,1. Om ett dotterföretag i vilket det finns minoritetsandelar redovisar ett negativt eget kapital skall minoritetsintresset redovisas som negativt minoritetsintresse inom Du är här: Skriven hjälp > Företagstablå > Redovisning av minoritetsintresse, arbetsgång. Skriv ut. Expandera Hantering av minoritetsintressen i Företagstablån enligt K3 Få över uppgifter från koncerntablån till Årsredovisningen - Koncern.